Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

The European Commission has approved an increase in the State aid envelope supporting MDB’s remit of intervention for the next five years. This remit primarily includes the provision of access to finance for SMEs and the funding for infrastructure projects.

The maximum State aid that may be provided by the Government to the MDB on non-commercial terms for its operations in the form of capital, guarantees and tax measures for the period ending 31 December 2027 is of €678 million, an increase of €423 million compared to the first remit of 2016.

The Commission concluded that the measure is necessary and appropriate to improve access to finance for sectors or companies that have difficulties in obtaining sufficient finance from the market. The Commission found that the measure is also proportionate as MDB will limit its interventions to addressing established market failures, notably investments in areas suffering from insufficient private funding. In addition, MDB will only provide financing if beneficiaries demonstrate that they could not obtain sufficient financing on the market.

Finally, the Commission concluded that the measure has sufficient safeguards to avoid undue negative effects on competition and trade in the EU. On this basis, the Commission approved the Maltese measure under EU State aid rules.
Prof Josef Bonnici, Chairman of the MDB, welcomed this approval as this will allow the MDB to continue rolling out financial instruments and to continue enhancing its role in supporting Maltese businesses and other segments that may face challenges in accessing finance.


Il-Kummissjoni tapprova l-Għajnuna tal-Istat biex tappoġġja l-ħidma tal-MDB sa Diċembru 2027

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) approvat żieda fl-għajnuna tal-Istat li tappoġġja l-ħidma tal-Bank Malti għall-Iżvilupp għall-ħames snin li ġejjin. Ir-rwol tal-MDB jinkludi primarjament l-iffaċilitar ta’ aċċess għall-finanzi għall-SMEs u l-finanzjament għal proġetti ta’ infrastruttura.

L-għajnuna massima li tista’ tkun ipprovduta mill-Gvern lill-MDB b’termini mhux kummerċjali biex tappoġġja l-operat tagħha fil-forma ta’ kapital, garanziji u miżuri ta’ taxxa sal-31 ta’ Diċembru 2027 hi ta’ €678 miljun, żieda ta’ €423 miljun meta mqabbel mal-ewwel approvazzjoni li kienet ingħatat lura fl-2016.

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżura hi meħtieġa u xierqa biex ittejjeb l-aċċess għall-finanzi għas-setturi jew kumpaniji li jsibu diffikultà biex jiksbu l-finanzjament li għandhom bżonn mis-suq. Il-Kummissjoni sabet li l-miżura hija waħda proporzjonata għaliex l-MDB se jillimita l-interventi tiegħu biex jindirizza nuqqasijiet identifikati fis-suq, b’mod partikolari investimenti li jbatu min-nuqqas ta’ finanzjament privat. Aktar minn hekk, l-MDB jipprovdi finanzjament biss jekk il-benefiċjarji juru li ma setgħux jiksbu l-finanzjament meħtieġ mis-suq.

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżura għandha s-salvagwardji meħtieġa biex jiġu evitati effetti negattivi fuq il-kompetitizzjoni u l-kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Fuq bażi ta’ dan, il-KE approvat l-miżura Maltija skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna tal-Istat.

Il-Prof Josef Bonnici, Chairman tal-MDB, laqa’ din l-approvazzjoni għaliex se tippermetti lill-MDB biex ikompli bit-tnedija ta’ strumenti finanzjarji u jsaħħaħ ir-rwol tiegħu li jappoġġja lin-negozji Maltin kif ukoll setturi oħra li jistgħu jiltaqgħu ma’ sfidi biex jaċċessaw finanzjament.

14 ta’ Decembru 2022

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report