MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

The Malta Development Bank (MDB) and the European Investment Bank (EIB) have kicked off an extensive collaboration project aimed at enhancing the ability of the MDB to support the Maltese economy and businesses. The MDB aims to accelerate the green transition in Malta by financing environmentally sustainable projects, which contribute to address climate change.

The first meeting between the two sides was held over the past days at the premises of the Malta Development Bank in Floriana. The MDB and EIB teams were led by Paul V Azzopardi, CEO of the MDB, and Nikolaos Tritaris, Senior Advisor at the EIB, respectively.

This collaboration is being facilitated through the Green Gateway advisory service, a joint project between the EIB – the EU Climate Bank – and the European Commission. Through this backing, the MDB will enhance its ability to identify, support, finance and report on the eligibility of green projects, including as an intermediary of the EIB, as well aligning itself to these high standards. The advisory service will also help the MDB to identify promising green market segments, client categories and investment types.

The Green Gateway project aims to pave the way for innovative financing solutions that drive positive environmental impact in the context of climate change.

The advisory collaboration ties up with a recent agreement signed with the EIB, through which the latter had agreed to provide MDB with a €30 million loan to finance small-scale green investments on favourable conditions.

In parallel, this advisory support will complement and build upon the MDB ESG Policy that was approved by the Bank’s Board of Directors towards the end of 2023.   MDB’s ESG Policy reflects the twin approach taken by the Bank, in ensuring full integration of ESG standards in its own operations while ensuring that third party projects which are financed through the MDB contributes to an orderly transition to a sustainable economy and enhance social value. 

Paul V Azzopardi, CEO of the Malta Development Bank said: “We are very grateful for the opportunity to expand our ability to support the Maltese economy to address the challenge of climate change. We are therefore strengthening our ability to be leaders in making this change happen and to play a major role in financing the transition of the Maltese economy to a low-carbon and climate-resilient economy.”


L-MDB isaħħaħ il-kompetenza fl-iffinanzjar ta’ proġetti sostenibbli b’appoġġ mill-Green Gateway tal-BEI

Il-Bank Malti għall-Iżvilupp (MDB) u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) taw bidu għal proġett ta’ kollaborazzjoni wiesa’ intiż li jsaħħaħ il-ħila tal-MDB li jappoġġja l-ekonomija Maltija u n-negozji lokali. L-MDB għandu l-għan li jgħin biex iħaffef it-transizzjoni ekoloġika f’pajjiżna billi jiffinanzja proġetti ambjentalment sostenibbli li jgħinu biex tkun indirizzata l-bidla fil-klima.

L-ewwel laqgħa bejn iż-żewġ naħat saret fl-aħħar jiem fl-uffiċċji tal-Bank Malti għall-Iżvilupp fil-Floriana. It-timijiet rispettivi kienu mmexxija minn Paul V Azzopardi, Kap Eżekuttiv tal-MDB, u Nikolaos Tritaris, Konsulent Ewlieni tal-BEI, rispettivament.

Din il-kollaborazzjoni qed tiġi ffaċilitata permezz tas-servizz ta’ konsulenza tal-Green Gateway, proġett konġunt bejn il-BEI – il-Bank tal-Klima tal-UE – u l-Kummissjoni Ewropea. B’dan l-appoġġ, l-MDB se jsaħħaħ il-ħila tiegħu li jidentifika, jappoġġja, jiffinanzja u jirrapporta dwar l-eliġibilità ta’ proġetti ambjentalment sostenibbli, inkluż bħala intermedjarju tal-BEI, u jilħaq l-ogħla standards ta’ din l-istituzzjoni. Is-servizz ta’ konsulenza se jgħin lill-Bank biex jidentifika opportunitajiet, klijenti u tipi ta’ investimenti ġodda fis-settur ambjentali.

Il-proġett Green Gateway għandu l-għan li jwitti t-triq għal soluzzjonijiet ta’ finanzjament innovattivi li jwasslu għal impatt ambjentali pożittiv fil-kuntest tal-bidla tal-klima. Dan il-ftehim ta’ kollaborazzjoni hu marbut ma’ ftehim riċenti ffirmat mal-BEI, li permezz tiegħu dan aċċetta li jipprovdi lill-MDB b’self ta’ €30 miljun biex jiffinanzja investimenti ambjentalment sostenibbli fuq skala żgħira b’kundizzjonijiet favorevoli.

Fl-istess waqt, dan l-appoġġ jikkumplimenta u jibni fuq il-politika tal-MDB dwar l-ESG li kienet approvata mill-Bord tad-Diretturi tal-Bank lejn l-aħħar tal-2023. Din il-politika tiriffletti l-istrateġija tal-Bank li jiżgura l-integrazzjoni sħiħa tal-istandards tal-ESG fl-operat tiegħu filwaqt li jiżgura wkoll li proġetti ta’ terzi li huma ffinanzjati mill-MDB jagħtu kontribut favur transizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u jsaħħu l-valur soċjali.

Paul V Azzopardi, Kap Eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp qal: “Ninsabu grati ferm ta’ l-opportunità li nsaħħu l-ħila tagħna li nappoġġjaw l-ekonomija Maltija biex nindirizzaw l-isfida tal-bidla fil-klima. Aħna qed nsaħħu l-abbiltà li nkunu fuq quddiem biex din il-bidla tirnexxi u jkollna rwol ewlieni biex niffinanzjaw it-transizzjoni tal-ekonomija Maltija lejn waħda li tipproduċi inqas emissjonijiet u li tħares il-klima tagħna”.

Read More

10 July 2024

APS Bank and Malta Development Bank strengthen collaboration

12 June 2024

InvestEU: EIF – Malta Development Bank agreement to mobilise around €44 million in investments in sustainable and creative projects

06 June 2024

Meeting with the Malta Development Association

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report