MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

Malta Development Bank facilitates SME access to liquidity through new scheme for smaller loans
​​In its efforts to support the recovery of the local business community, the Malta Development Bank has introduced a further initiative intended to support smaller businesses in taking out loans under the MDB COVID-19 Guarantee Scheme (CGS) without the need to provide high levels of soft collateral in the form of personal guarantees.
The roll out of the CGS has been successful and through the guarantee of 90% provided by the MDB, it has enabled many businesses to secure larger loans for working capital at subsided interest rates and moratoria on loan and interest repayments. However, concerns were expressed by the business community, particularly SMEs and self-employed, including through the Malta Chamber for SMEs, that businesses were being requested “soft” collateral (or personal guarantees) for the full value of the loan. These requests were subjecting smaller businesses to significant difficulties, especially on smaller loan amounts.

To address these concerns, the MDB is launching the MDB COVID-19 Small Loans Guarantee Scheme (SLGS) through which it will be providing additional protection to the banks in respect of the 10% of the loan which is not covered by the 90% guarantee. In return, the MDB is obliging the banks to reduce their soft collateral requirements. The SLGS is therefore a carefully thought equitable solution that addresses the concerns of smaller businesses regarding the high levels of soft collateral requested, while giving due regard for the risks faced by the intermediary banks.

The European Commission on 29 July 2020 approved the SLGS as a sub-scheme of the CGS under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak. In the context of this measure, the European Commi​ssion also approved a more flexible interpretation of the share capital required by micro and small businesses to qualify for assistance.

The SLGS applies to loan contracts of up to €250,000 that are concluded under the scheme as from 29 July. Existing loan contracts of up to €250,000 that were concluded before this date are also eligible to benefit from this new scheme provided that the banks amend these contracts to reflect the new conditions. The MDB is holding discussions with the banks in this regard.

Commenting on this new initiative, Prof Josef Bonnici, Chairman of the MDB said: “The Bank is conscious that smaller businesses are the engine of the Maltese economy, and at this critical juncture for the Maltese economy, we have sought to provide a further incentive to make sure these businesses have the necessary cash flow to get through these challenging times.”

“We believe that this new measure will have a significant impact given the fact that more than 60% of the beneficiaries under the CGS so far took out loans smaller than €250,000”, added Prof Bonnici.


Il-Bank Malti ta’ Żvilupp jiffaċilita l-aċċess għal-likwidità għall-SMEs permess ta’ skema għal self iżgħar

Fl-isforzi tiegħu biex jappoġġja lin-negozji biex jirpiljaw fid-dawl tar-realtajiet ekonomiċi ta’ bħalissa, il-Bank Malti ta’ Żvilupp introduċa inizjattiva ulterjuri biex jappoġġja negozji żgħar li jitolbu self lill-banek taħt l-Iskema ta’ Garanziji tal-COVID-19 tal-MDB (CGS) mingħajr il-bżonn li jipprovdu garanziji personali fuq dan is-self.

L-iskema tas-CGS kienet suċċess u permezz ta’ garanzija ta’ 90% ipprovduta mill-MDB, ippermettiet bosta negozji jiksbu self fuq kapital b’rati tal-imgħax sussidjati kif ukoll moratorji fuq self u ħlas lura ta’ imgħaxijiet. Madankollu, kien espress tħassib mill-komunità kummerċjali, b’mod partikolari l-SMEs u min jaħdem għal rasu, anke permezz tal-Kamra tal-SMEs, li n-negozji kienu qed jintalbu garanziji personali fuq il-valur sħiħ tas-self. Dan kien qed ipoġġi lil negozji żgħar f’diffikultà, speċjalment meta jmorru biex jisselfu ammonti mhux kbar.

Biex jindirizza dan it-tħassib, l-MDB qed iniedi Skema ta’ Garanziji għal Self Żgħir (SLGS), li permezz tiegħu huwa qed jipprovdi protezzjoni addizzjonali lill-banek biex ikopri dakk l-10% tas-self li mhuwiex koperti mid-90% garanzija. Min-naħa l-oħra, l-MDB tobbliga lill-banek biex inaqqsu b’mod sinifikanti l-ammont ta’ garanziji personali mitlub fuq is-self. B’hekk, l-SLGS hi soluzzjoni li tindirizza l-bżonnijiet tan-negozji ż-żgħar b’konsiderazzjoni wkoll tar-riskji li jsibu quddiemhom il-banek li qed iservu ta’ intermedjarji.

Din l-iskema kienet approvata mill-Kummissjoni Ewropea fid-29 ta’ Lulju taħt il-Qafas Temporanju ta’ għajnuna mil-istat fil-kuntest tal-għajnuna lill-ekonomija fid-dawl tal-pandemija tal-coronavirus. Il-Kummissjoni Ewropea approvat ukoll interpretazzjoni aktar flessibbli tal-kapital tal-ishma meħtieġ minn intrapriżi żgħar biex jikkwalifikaw għal din l-għajnuna.

Din l-iskema tgħodd għal self sa €250,000 li ġew konklużi mid-29 ta’ Lulju iżda l-banek jistgħu jemendaw ukoll kuntratti li ġew iffirmati qabel din id-data biex jirriflettu l-kundizzjonijiet ġodda. Dwar dan, l-MDB jinsab f’diskussjonijiet mal-banek.

F’kumment dwar din l-inizjattiva, iċ-Chairman tal-MDB, il-Prof Josef Bonnici qal: “Il-Bank huwa konxju li n-negozji ż-żgħar huma l-mutur tal-ekonomija Maltija u f’dan il-mument kritiku għall-ekonomija Maltija, ridna nagħtu inċentiv addizzjonali biex niżguraw li dawn in-negozji jkollhom il-likwidità meħtieġa biex joħorġu b’saħħithom minn dawn iż-żminijiet ta’ sfida.”

“Nemmnu li din il-miżura se jkollha impatt qawwi meta tqis li aktar minn 60% tal-benefiċjarji tas-CGS ħadu self ta’ anqas minn €250,000”, temm jgħid Prof Bonnici.

Read More

12 June 2024

InvestEU: EIF – Malta Development Bank agreement to mobilise around €44 million in investments in sustainable and creative projects

06 June 2024

Meeting with the Malta Developers’ Association

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report