MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

​The Malta Development Bank launches the MDB COVID-19 Guarantee Scheme​
The Malta Development Bank (MDB) has just launched the MDB COVID-19 Guarantee Scheme (CGS). The CGS is a key component of the wider package of Government’s COVID-19 Response Support Programme.

The Government has allocated a fund of €350 million for the MDB to develop the CGS, with the purpose of guaranteeing loans granted by commercial banks in Malta to meet new working capital requirements of businesses facing cashflow disruptions due to the effects of the COVID-19.

The Ministry for Finance entrusted the MDB as the implementing body of the CGS. The MDB is responsible for the development, management and implementation of the scheme. The CGS will enable the commercial banks accredited by the MDB to leverage the €350 million fund into €777.8 million in new working capital loans to support all types of businesses in Malta.

Eligible working capital costs under the CGS include salaries, rental costs, energy and water bills and fuel, unpaid invoices due to decrease in revenues, acquisition of material and stock for continuation of business, expenses directly related to contracts which were cancelled or postponed because of the present situation, and maintenance costs.

Businesses of any size and type can apply for loan amounts that can go up to €5 million, depending on the size, wage bill and turnover of the applicant.

Under the CGS, businesses can also benefit from improved access to liquidity, at lower interest rates and with a repayment period of up to six years.

In addition, the CGS will provide the much-needed breathing space for businesses by providing a six-month moratorium on both the interest payments as well as on capital repayments. The moratorium period can be extended by the commercial banks to one year on a case by case basis.

Prof. Josef Bonnici, Chairman of the MDB said: “All types of businesses are facing an unprecedented crisis with the COVID-19 pandemic. During these crucial times, the MDB is stepping in to help shield the Maltese economy, fulfilling its role as a counter-cyclical state instrument. The MDB has invested all its energy and resources in getting the CGS up and running as soon as possible since we understand that businesses are in urgent need of access to funding during these unprecedented times. As of today, the CGS is available for commercial banks to start mobilising the funds, ensuring that credit keeps flowing to where it is needed.”


Il-Bank Malti ta’ Zvilupp ivara l-MDB COVID-19 Guarantee Scheme

Illum il-Bank Malti ta’ Zvilupp (MDB) qed iniedi l-MDB COVID-19 Guarantee Scheme (CGS). Din l-iskema hija element importanti mill-pakkett wiesa ta’ mizuri li l-Gvern ħabbar fil-ġranet li għaddew.

Il-Gvern ħoloq fond apposta ta’ €350 miljun biex l-MDB jizviluppa il-CGS, bl-iskop li jiġi assikurat self bankarju għal kull tip ta’ negozju għal-dak li huwa ‘working capital’, iġifieri likwidita’ li tagħti in-nifs lin-negozji li qed jaffaċċjaw diffikulta’ biex jiffinanzjaw l-operat tagħhom minħabba l-effetti ekonomiċi tal-COVID-19.

Il-Ministeru tal-Finanzi inkariga l-MDB bħala l-entita’ responsabbli mit-tfassil, immanniġġjar u implimentazzjoni ta’ din l-iskema. Il-Bank Malti ta’ Zvilupp se jkun qiegħed jimmobilizza l-fond ta’ €350 miljun b’din l-iskema mal-banek kummerċjali biex jinħoloq portafoll ta’ self lin-negozji ta’ €777.8 miljun.

L-ispejjez koperti taħt din l-iskema jinkludu salarji, kirjiet, kontijiet tad-dawl, ilma u enerġija oħra, ħlas pendenti fuq fatturi, xiri ta’ materjal u ħazna għall-kontinwita’ tan-negozju, spejjez relatati ma’ kuntratti li setgħu ġew sospizi minħabba iċ-ċirkustanzi prezenti, u spejjez ta’ manutenzjoni.

Negozji ta’ kull daqs u tip jistgħu japplikaw mal-banek kummerċjali għal ammont ta’ self sa’ €5 miljuni, skont id-daqs, il-pagi u l-bejgħ tal-applikant. B’din l-iskema in-negozji se jkunu qed jibbenfikaw minn aċċess aħjar għall-likwidita, b’rati tal-imgħax skontati u terminu ta’ self sa’ sitt snin.

Barra minn hekk, il-CGS tagħti in-nifs finanzjarju tant meħtieg minn negozji f’dan il-mument billi toffri moratorju ta’ sitt xhur, li jista ukoll jitla sa’ sena, kemm fuq l-imgħaxijiet kif ukoll fuq il-kapital dovut.

Il-Professur Josef Bonnici, Chairperson tal-MDB stqarr: “Kull tip ta’ negozju qed jaffaċċja krizi bla preċedent kawza tal-COVID-19. F’dawn iz-zminijiet ta’ diffikulta’, l-MDB qiegħed ikun ta’ protezzjoni għal-ekonomija Maltija billi jintensifika ir-rwol tiegħu bħala strument li jixpruna l-ekonomija fi zminijiet difficli. L-MDB investa l-enerġija u r-rizorsi kollha tiegħu biex ivara din l-iskema fl-iqsar zmien possibbli għax nifhmu l-urġenza tal-ħtieġa tal-aċċess għall-likwidita’ tan-negozji. Mil-lum, il-CGS hija disponibbli għal-banek kummerċjali biex jibdew jimmobilizzaw il-fondi, biex b’hekk nizguraw li il-kreditu jibqa’ jasal fejn hu meħtieg”

Read More

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report