€623 million in cumulative financial support from the MDB

“More than half a billion in support linked with COVID-19 Pandemic and the war in Ukraine” – Leo Brincat, Chairperson Malta Development Bank.

The Malta Development Bank (MDB) launched its 2023 Annual Report during a business breakfast and unveiled its Business Strategy in the presence of the Minister for Finance Hon. Clyde Caruana and key stakeholders.

In his speech and annual report statement, Chairperson Mr. Leo Brincat announced that the Bank had offered €623 million in cumulative financial support, with more than half a billion euro in support linked to the COVID-19 Pandemic and the war in Ukraine.   

He said that the new Business Strategy is designed to address the key challenges, opportunities and priorities of the Bank for the coming years. While the Bank is developing new schemes to encourage innovative business ventures, in alignment with public policy, we are also focusing on reducing financing gaps associated with digitalisation, innovation, research and climate change.  

The Bank’s Chief Executive Officer, Mr Paul V. Azzopardi stated that “During the first six years of operations, the Bank sanctioned 1,363 facilities to 1,272 businesses and students. Moreover, for the second time, I am also pleased to report a profit before provisions for 2023 of €3.8 million compared to €1.2 million in 2022.”

In 2023, the MDB’s efforts were devoted to the promotion of the Bank’s flagship schemes for SMEs and students, Mr Azzopardi said. As at end-2023, the total cumulative assistance, in terms of both direct and guaranteed loans, reached €623.3 million, largely reflecting the exceptional role played by the Bank during the Pandemic.

When compared to end December 2022, MDB’s assistance rose by €41.5 million. The latter, reflects assistance in terms of increased access to finance for new investment, higher liquidity support as part of the measures in response to the war in Ukraine, as well as an increase in guaranteed soft loans to students. The MDB Annual Report 2023 can be accessed HERE​, while the Business Strategy is available HERE.


€623 miljun f’għajnuna finanzjarja kumplessiva mill-MDB

“Bejn l-appoġġ fi żmien il-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna, l-MDB ipprovda appoġġ ta’ aktar minn nofs biljun ewro” – Leo Brincat, Chairperson tal-Malta Development Bank

Il-Malta Development Bank (MDB) nieda r-Rapport Annwali 2023 u ħabbar l-Istrateġija Kummerċjali tiegħu waqt business breakfast fil-preżenza tal-Ministru tal-Finanzi, l-Onor. Clyde Caruana, u msieħba ewlenin.

Fid-diskors tiegħu u fl-introduzzjoni għar-rapport annwali, iċ-Chairperson is-Sur Leo Brincat ħabbar li l-Bank kien ipprovda €623 miljun f’għajnuna finanzjarja kumplessiva, b’aktar minn nofs biljun ewro jmur f’appoġġ marbut mal-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna.

Huwa qal li din l-Istrateġija Kummerċjali tfasslet b’mod li tindirizza l-isfidi, opportunitajiet u prioritajiet tal-Bank għas-snin li ġejjin. Filwaqt li l-Bank qed jiżviluppa skemi ġodda biex iħeġġeġ investimenti kummerċjali innovattivi, f’konformità mal-politika pubblika, qed nindirizzaw in-nuqqasijiet fil-finanzjament assoċjati mad-diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-bidla fil-klima.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank, is-Sur Paul V. Azzopardi qal li “matul l-ewwel sitt snin ta’ operat, il-Bank approva 1,363 faċilità lil 1,272 negozju u student. Aktar minn hekk, għat-tieni darba, għandi l-unur li nirrapporta profitt qabel il-provvedimenti għall-2023 ta’ €3.8 miljun meta mqabbel ma’ €1.2 miljun fl-2022.”

Fl-2023, l-isforzi tal-MDB kienu ffukati fuq il-promozzjoni tal-iskemi ewlenin tal-Bank għall-SMEs u l-istudenti, qal is-Sur Azzopardi. Sal-aħħar tal-2023, l-għajnuna kumplessiva totali, kemm f’self dirett kif ukoll garanziji, laħħaq €623.3 miljun, li jirrifletti primarjament ir-rwol eċċezzjonali tal-Bank waqt il-pandemija.

Meta mqabbel mal-aħħar ta’ Diċembru 2022, l-għajnuna tal-MDB żdiedet b’€41.5 miljun. Dan jirrifletti assistenza f’termini ta’ aċċess akbar għal finanzjament għal investiment ġdid, appoġġ ikbar għal-likwidità bħala parti minn miżuri b’rispons għall-gwerra fl-Ukrajna, kif ukoll żieda fis-soft loans garantiti għall-istudenti. Ir-Rapport Annwali tal-MDB 2023 hu disponibbli HAWN, filwaqt li l-Istrateġija Kummerċjali hi aċċessibbli HAWN.

Read More

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report