MDB to launch a new EU funded scheme for students​

Pre-announcement – Launch of the FSMA+

Following the success of the Further Studies Made Affordable (FSMA) scheme, through which to-date 219 students were able to undertake specialised studies in various disciplines, the Managing Authority (MA) has secured EU financing which will be directed to the Malta Development Bank (MDB) to implement a new scheme, the FSMA+. The Scheme will be funded from the European Social Fund (ESF) and the European Social Fund Plus (ESF+). ​

A new call for service will shortly be issued by the MDB, inviting commercial banks to submit a proposal as financial intermediaries of the FSMA+ scheme.

The new scheme will build on the success of its predecessor which the MDB, in collaboration with the Managing Authority of EU funds, had launched in October 2019.

Thanks to the ESF and the ESF+ Programme, up to €5 million will be dedicated to support the FSMA+ scheme. Close to half of this amount will be in the form of a grant subsidising the interest payments during the moratorium period. The MDB will again provide a First Loss Guarantee covering 80% of individual loans, capped at 25% of the commercial bank’s portfolio, generating a multiplier of 5, meaning that a total portfolio of circa €15 million will be made available.

Like its predecessor, this scheme will allow the provision of affordable loans for students, with the FSMA+ allowing loans of up to €100,000 for a duration of up to 15 years, including a maximum moratorium period of 5 years. Similarly, students will once again benefit from a subsidy on all the interest payments during the moratorium period which is being financed through a grant, and an attractive interest rate thereafter. Due to the guarantee of 80% provided by the MDB, no collateral or up-front contribution will be requested from the beneficiaries.

Prof Joseph Bonnici, Chairman of the MDB said: “We are pleased to have secured the necessary funding to build on the success of the FSMA into a new scheme. By enhancing access to student loans, the MDB will be supporting the upskilling of Malta’s youths and labour force allowing them to move on to better jobs and strengthening Malta’s human capital”.


​Il- Bank Malti ta’ Żvilupp se jniedi skema ġdida għall-istudenti finanzjata mill-MDB Avviż minn qabel – Tnedija ta’ FSMA+

Wara s-suċċess tal-iskema Further Studies Made Affordable (FSMA), li permezz tagħha sal-lum 219 student setgħu jkomplu bi studji speċjalizzati f’dixxiplini differenti, l-Awtorità Maniġerjali rnexxilha tassigura fondi mill-UE li se jingħataw lill-Bank Malti għall-Iżvilupp (MDB) biex jimplimenta skema ġdida, l-FSMA+. L-Iskema se tkun finanzjata mill-Fond Soċjali Ewropew (ESF) u l-Fond Soċjali Ewropew Plus (ESF+).

Permezz ta’ sejħa għas-servizz li se tinħareġ fil-futur qarib mill-MDB, il-Bank se jkun qed jistieden lill-banek kummerċjali biex jissottomettu proposta bħala intermedjarji finanzjarji għall-iskema FSMA+​.

L-iskema l-ġdida se tibni fuq is-suċċess tal-predeċessur tagħha li permezz tagħha, l-MDB, b’kollaborazzjoni mal-Awtorità Maniġerjali tal-fondi tal-UE, kien nieda f’Ottubru 2019.

Grazzi għall-Programmi ESF u ESF+, sa €5 miljuni se jkunu dedikati għall-iskema FSMA+. Kważi nofs dan l-ammont se jmorru għal għotja li tissussidja l-pagamenti tal-imgħax waqt il-perjodu tal-moratorju. L-MDB se jkun qed jerġa jipprovdi garanzija (first loss guarantee) li tkopri 80% tas-self individwali, sa massimu ta’ 25% tal-portafoll tal-bank kummerċjali. Dan ifisser li l-portafoll ta’self totali li se jkun disponibbli taħt din l-iskema ġdida se jikber għal kważi €15-il miljun.

Bħall-iskema ta’ qabilha, l-FSMA+ se tippermetti l-għoti ta’ self affordabbli għall-istudenti, li jista’ jlaħħaq sa €100,000 għal massimu ta’ 15-il sena, inkluż moratorju massimu ta’ ħames snin. Bl-istess mod l-istudenti se jerġgħu jgawdu minn sussidju fuq il-pagamenti kollha tal-imgħax li se jkun qed jiġi finanzjat permezz ta’ għotja, u rata tal-imgħax attraenti minn hemm’il quddiem. Minħabba l-garanzija ta’ 80% ipprovduta mill-MDB, il-benefiċjarji mhux se jintalbu ebda kontribuzzjoni bil-quddiem jew li jagħmlu tajjeb għas-self b’assi oħra.

Prof Josef Bonnici, Chairman tal-MDB qal: “Ninsabu kuntenti ferm li ksibna l-fondi meħtieġa biex nibnu fuq is-suċċess tal-FSMA permezz ta’ skema ġdida. Billi nsaħħu l-aċċess għas-self għall-istudenti se nkunu qed ngħinu t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-ħaddiema ta’ pajjiżna biex dawn ikunu jistgħu jfittxu impjiegi aħjar, u b’hekk inkunu qed insaħħu l-kapital uman ta’ pajjiżna”.

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report