MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

As part of its efforts towards enhancing access to finance in Malta, the MDB brought together key stakeholders from the commercial banking sector to foster strategic dialogue and deliberate on the collaboration needed towards this objective.

The meeting, held at the MDB’s premises in Floriana and led by its Chairman Mr Leo Brincat and CEO Mr Paul V. Azzopardi, underscored the significance of collective efforts in fostering a fairer transition towards green and digital initiatives.

Acknowledging the pressing need for sustainable economic development in Malta, Mr Brincat emphasised the crucial role of banks as financiers of the transition to green and digital economies. “The Pandemic experience, when nine local banks joined forces with the MDB to implement the COVID-19 Guarantee Scheme, is a tangible example of the potential that such collaboration can reserve for the Maltese economy, where half a billion euro in liquidity was mobilised.”

Bank representatives acknowledged that the MDB played an enabling role to support businesses, working with commercial banks rather than competing with them.

The discussions centred on streamlining lending processes while ensuring prudence, offering tailored financial products, making optimal use of guarantees and risk-sharing instruments, and leveraging partnerships to mitigate risks associated with sustainable investments.

Mr Brincat reiterated MDB’s unwavering commitment to serve as a catalyst and gateway for transformative change, emphasising the Bank’s role in providing accessible financing solutions to promote inclusive growth and sustainability. He stressed the importance of ensuring that financial incentives are in tune with the national objectives, in order to support the country’s competitiveness.

In his address, Mr Brincat also commended the proactive engagement of commercial banks in recognising the evolving landscape of sustainable finance, and their willingness to collaborate in advancing shared objectives. He emphasised the need for sustained dialogue and collective action to address the challenges and capitalise on the opportunities presented by the green and digital transition.

Mr Leo Brincat reiterated that “as Malta continues its journey towards a more sustainable and technology-driven future, the collaborative efforts between the MDB and commercial banks are poised to play a pivotal role in driving positive change and ensuring a fairer transition for all.”


L-MDB jiġbor flimkien l-imsieħba ewlenin fis-settur bankarju biex isaħħaħ id-djalogu strateġiku u l-kollaborazzjoni

Bħala parti mill-isforzi tiegħu biex itejjeb l-aċċess finanzjarju f’Malta, l-MDB ġabar flimkien l-imsieħba ewlenin mis-settur bankarju kummerċjali biex isaħħaħ id-djalogu strateġiku u jiddiskuti kif jista’ iżid il-kollaborazzjoni meħtieġa.

Il-laqgħa, li saret fl-uffiċċji tal-MDB fil-Floriana, u li kienet immexxija miċ-Chairman tal-Bank, is-Sur Leo Brincat, u l-Kap Eżekuttiv, is-Sur Paul V. Azzopardi ffukat fuq is-sinifikat tal-ħidma kollettiva favur transizzjoni aktar ġusta, lejn inizjattivi ambjentali, u diġitali.

Filwaqt li għaraf il-ħtieġa urġenti ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli f’Malta, is-Sur Brincat enfasizza r-rwol kruċjali tal-banek biex jiffinanzjaw it-transizzjoni lejn ekonomiji ambjentali u diġitali. “L-esperjenza tal-Pandemija, fejn disa’ banek lokali ħadmu id f’id mal-MDB biex jimplimentaw l-Iskema ta’ Garanzija tal-COVID-19 kienet eżempju tanġibbli ta’ x’tista’ ssarraf din il-kollaborazzjoni għall-ekonomija Maltija, fejn irnexxilna nimmobilizzaw nofs biljun ewro f’likwidità.”

Ir-rappreżentanti tal-banek għarfu li l-MDB għandu rwol fl-appoġġ għan-negozji flimkien mal-banek kummerċjali, u mhux f’ kompetizzjoni magħhom.

Id-diskussjonijiet iffukaw fuq kif tista’ titnaqqas il-burokrazija fil-proċess ta’ self b’ mod prudenti, l-offerta ta’ prodotti finanzjarji ddiżinjati għal ħtiġijiet speċifiċi, l-użu ottimali ta’ garanziji u kif sħubiji kummerċjali jistgħu jnaqqsu xi riskji li jġibu magħhom investimenti sostenibbli.

Is-Sur Brincat ġedded l-impenn sħiħ tal-MDB biex iservi ta’ katalist u ta’ faċilitatur għal bidla trasformattiva, u enfasizza r-rwol tal-Bank biex jipprovdi soluzzjonijiet ta’ finanzjament aċċessibbli biex jippromwovi t-tkabbir inklussiv u s-sostenibbiltà. Hu enfasizza l-importanza li l-inċentivi finanzjarji jimxu id f’id mal-oġġettivi nazzjonali, bl-għan li jingħata appoġġ għall-kompetittività ta’ pajjiżna.

Fl-indirizz tiegħu, is-Sur Brincat faħħar l-impenn attiv tal-banek kummerċjali li għarfu x-xejriet ġodda fis-settur tal-finanzjament sostenibbli, u r-rieda tagħhom li jaħdmu flimkien biex jitmexxew ‘il quddiem oġġettivi komuni. Hu enfasizza l-bżonn ta’ djalogu sostnut u azzjoni kollettiva biex jiġu indirizzati l-isfidi u biex l-imsieħba jikkapitalizzaw mill-opportunitajiet li ġġib magħha t-transizzjoni ambjentali u diġitali.

Is-Sur Leo Brincat insista li “hekk kif Malta tkompli l-vjaġġ tagħha lejn futur aktar sostenibbli xprunat mit-teknoloġija, l-isforzi kollaborattivi bejn l-MDB u l-banek kummerċjali se jkunu qed jilagħbu rwol kruċjali biex iwasslu bidla pożittiva u biex tkun żgurata transizzjoni ġusta għal kulħadd”.

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report