MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

Strategic partnerships with social partners like business associations and trade unions are a pivotal element of the Malta Development Bank’s efforts to spearhead the nation’s carbon neutral and digital transition.

This commitment was reaffirmed during key meetings between the MDB Chairman, Mr Leo Brincat, and CEO Mr Paul V. Azzopardi, and representatives from the Gozo Business Chamber, Malta Employers’ Association (MEA), Malta Hotels and Restaurants Association (MHRA), General Workers’ Union (GWU) and UHM – Voice of the Workers. Meetings with the Malta Chamber for SMEs and the Malta Chamber of Commerce are also planned.

Throughout the discussions, held at the MDB premises in Floriana, representatives of the Bank highlighted its role in completing market gaps, particularly by supporting the financing of projects which under normal conditions would struggle to secure access to finance.

While providing tangible examples of how the MDB has helped finance innovative and future-proof projects in recent years, MDB Chairman Leo Brincat emphasised the critical importance of proactive engagement with stakeholders across diverse sectors. “As Malta charts its course towards a carbon neutral and digitally driven economy, the MDB is keen to serve as a catalyst for transformative change.” He added that “our engagement with business associations and trade unions reflects commitment to nurture an inclusive ecosystem that prioritises sustainable growth and equitable opportunities for all.”

Central to the discourse was the unique role of the MDB in providing targeted financial solutions and strategic guidance to businesses as they seek to embrace the challenges and opportunities of the carbon neutral and digital transition.

By fostering collaborative alliances with key stakeholders, the MDB aims to facilitate knowledge exchange, promote innovation, and catalyse investments that align with Malta’s overarching sustainability objectives.

Representatives from these social partners expressed their appreciation for the MDB’s proactive outreach and affirmed their commitment to advancing shared objectives in tandem with the bank.


L-MDB jisħaq fuq l-importanza ta’ sħubija strateġika mal-assoċjazzjonijiet tan-negozju u t-trade unions

Sħubiji strateġiċi mal-imsieħba soċjali bħal assoċjazzjonijiet tan-negozju u t-trade unions huma element fundamentali fl-isforzi tal-Malta Development Bank biex jixpruna t-transizzjoni ambjentali u diġitali.

Il-Bank saħaq fuq dan l-impenn waqt laqgħat bejn iċ-Chairman tal-MDB, is-Sur Leo Brincat u l-Kap Eżekuttiv, is-Sur Paul V. Azzopardi, u rappreżentanti mil-Gozo Business Chamber, l-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem (MEA), L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti (MHRA), il-General Workers’ Union (GWU) u UHM – Voice of the Workers. Laqgħat oħra huma ppjanati mal-Kamra tal-SMEs u l-Kamra tal-Kummerċ.

Waqt id-diskussjonijiet, li saru fl-uffiċċji tal-MDB fil-Floriana, rappreżentanti tal-Bank irrimarkaw ir-rwol tiegħu biex jimlew il-vojt li jħallu s-swieq finanzjarji, speċjalment billi jappoġġja l-finanzjament ta’ proġetti li f’kundizzjonijiet normali jbatu biex jiksbu aċċess għall-finanzi.

Filwaqt li pprovda eżempji tanġibbli ta’ kif l-MDB fl-aħħar snin għen biex jiffinanzja proġetti innovattivi u li jaħsbu għal futur, iċ-Chairman tal-MDB Leo Brincat enfasizza l-importanza ta’ relazzjoni proattiva mal-istakeholders fis-setturi differenti. “Hekk kif Malta qed timxi lejn ekonomija sostenibbli fejn it-teknoloġija tilgħab rwol ċentrali, l-MDB jibqa’ sod fl-impenn tiegħu li jservi ta’ xprun ta’ din il-bidla trasformattiva”, qal iċ-Chairman tal-MDB. Żied jgħid li “ll-ħidma tagħna mal-assoċjazzjonijiet tan-negozju u t-trade unions hija riflessjoni tad-dedikazzjoni sħiħa tagħna biex nixprunaw ekosistema inklussiva li tagħti prijorità lit-tkabbir sostenibbli u opportunitajiet ġusti għal kulħadd.”

F’dawn il-laqgħat, ġie diskuss ir-rwol uniku tal-MDB biex jipprovvdi soluzzjonijiet finananzjarji mmirati u konsulenza strateġika lin-negozji li jkunu għaddejjin mil-proċess tat-transizzjoni ambjentali u diġitali.

B’alleanzi kollaborattivi mal-istakeholders ewlenin, l-MDB għandu l-għan li jiffaċilita l-bdil ta’ għarfien, jippromwovi l-innovazzjoni u jikkatalizza investimenti li jimxu id f’id mal-oġġettivi ta’ pajjiżna fejn tidħol is-sostennibbiltà.

Rappreżentanti ta’ dawn l-imsieħba soċjali esprimew l-apprezzament għall-isforzi tal-MDB li jiftaħ il-bibien tiegħu għalihom u kkonfermaw l-impenn tagħhom li jaħdmu flimkien mal-Bank biex jintlaħqu l-għanijiet komuni.

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report