MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

The Malta Development Bank has provided support to over half a billion euro in loans since the first scheme was launched back in late 2018. These loans were taken up by close to 650 local businesses, operating across the local economic spectrum to invest in expanding their operations or to access working capital needed to ensure survival throughout the challenges of the COVID-19 pandemic. Micro, small or medium-sized enterprises represent 91% of all businesses assisted.

The loans, which were intermediated through local commercial banks, were made possible thanks to the guarantee schemes offered by the MDB. Such loans reflect some 12.5% of the overall currently outstanding loans extended by the banking system to non-financial corporations in Malta, attesting to the fundamental role played by the Bank in supporting economic activity. Lending to non-financial corportations in Malta expanded by an annual rate of 9% during 2020. Without this MDB’s intervention, such lending to companies would have contracted by 2.5%.

The largest contributor to this impact was the COVID-19 Guarantee Scheme (CGS), which thanks to a Government backed guarantee of €350 million the MDB is able to provide a guarantee of 90% on new working capital loans granted by commercial banks to businesses facing liquidity shortfalls as a result of the pandemic. In this case, the retail sector and the accommodation and food sector were the major beneficiaries of the guarantees. This scheme is still running and businesses requiring such financing are encouraged to approach one of the nine accredited commercial banks intermediating the scheme.

Other schemes operated by the MDB, include the SME Invest, the Family Business Transfer Facility and the Further Studies Made Affordable Scheme. The almost 650 businesses that benefitted from the guarantees made available by the MDB through the different schemes, are responsible for the employment of more than 40,000 employees, equivalent to more than 22% of total private sector employees in Malta.

As the country seeks to exit the challenges brought by the pandemic, the MDB is positioning itself to enable financing for more sustainable, longer-run growth, in line with national and European objectives.

Through its schemes, the MDB intends to facilitate investment in green infrastructure projects, innovation and digitalisation, as well as projects with a social dimension and hence will strive to contribute to the achievement of the country’s ambitious targets in various priority areas.

MDB Chairman Prof Josef Bonnici commented: “the milestone achieved in such a short-time frame is testament to the role of the MDB in Malta’s economic fabric, and we are proud of this contribution. Over the past few months we have been actively working on new financial instruments which will be launched later this year and that will give further impetus to the economy during the post-pandemic recovery phase. In addition, we also held consultations with both public and private sector entities in relation to an array of projects, for example, in the area of renewables, green mobility and waste management solutions. These are areas which both the national Government and the European Union are pushing and which we hope to see come into fruition in the months ahead”.


​L-MDB b’impatt ta’ aktar minn nofs biljun ewro sa mit-twaqqif tiegħu

Il-Bank Malti għall-Iżvilupp ipprovda appoġġ ta’ aktar minn nofs biljun ewro f’self minn meta l-ewwel skema tnediet lejn l-aħħar tal-2018. Dan is-self ittieħed minn kważi 650 negozju lokali, f’kull settur ekonomiku lokali, biex jinvestu kemm f’espansjoni tal-operat tagħhom kif ukoll biex jakwistaw il-finanzjament meħtieġ biex jilqgħu għall-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid-19. Negozji żgħar u medji rrappreżentaw 91% ta’ dawk megħjuna.

Is-self, li kien intermedjat permezz tal-banek kummerċjali lokali, kien possibbli permezz tal-iskemi ta’ garanzija offruti mill-MDB. Dan is-self jirrifletti madwar 12.5% tas-self attwali li għandhom kumpaniji mhux finanzjarji mas-sistema bankarja Maltija, riflessjoni tar-rwol fundamentali li għandu l-Bank Malti għall-Iżvilupp biex jgħin l-attività ekonomika. Is-self lill-kumpaniji f’Malta espanda b’rata annwali ta’ 9% matul l-2020. Mingħajr l-intervent tal-MDB, is-self lil dawn il-kumpaniji kien jonqos b’2.5%.

L-akbar kontributur għal dan l-impatt kienet l-Iskema ta’ Garanzija Covid-19 (CGS), Ii permezz ta’ garanzija kopruta mill-Gvern ta’ €350 miljun, l-MDB qed jipprovdi garanzija ta’ 90% fuq self mogħti minn banek kummerċjali lil negozji li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fil-likwidità minħabba l-pandemija. F’dan il-każ, is-settur tal-bejgħ bl-imnut u dak tal-akkomodazzjoni u l-ikel kienu l-akbar benefiċjarji ta’ dawn il-garanziji. L-iskema għadha miftuha u n-negozji li għandhom bżonn dan il-finanzjament huma mħeġġa jagħmlu kuntatt ma’ wieħed mid-disa’ banek kummerċjali akkredidati li qed jintermedjaw din l-iskema.

Skemi oħra mħaddma mill-MDB jinkludu l-SME Invest, il-Family Business Transfer Facility u l-Iskema Further Studies Made Affordable. Il-kważi 650 negozju li gawdew minn dawn il-garanziji tal-MDB permezz tal-iskemi differenti jħaddmu bejniethom aktar minn 40,000 impjegat, ekwivalenti għal 22% tal-impjegati kollha fis-settur privat f’Malta.

Hekk kif il-pajjiż qed ifittex li joħroġ mill-isfidi tal-pandemija, l-MDB ghaddej minn preparamenti biex jippermetti l-finanzjament ta’ tkabbir aktar sostenibbli u li jħares fuq medda itwal ta’ żmien, f’konformità mal-oġġettivi nazzjonali u Ewropej.

Permezz tal-iskemi tiegħu, l-MDB fi ħsiebu jiffaċilita proġetti fil-qasam ambjentali, fl-innovazzjoni u fil-qasam diġitali, u b’hekk se jistinka biex jikkontribwixxi għal miri ambizzjużi tal-pajjiż fl-oqsma ta’ priorità differenti.

Iċ-Chairman tal-MDB, il-Prof Josef Bonnici kkummenta: “dan ir-riżultat li lħaqna f’perjodu tant qasir huwa konferma tar-rwol importanti tal-MDB fl-ekonomija Maltija u aħna kburin b’dan il-kontribut. Tul l-aħħar xhur ħdimna b’mod attiv fuq strumenti finanzjarji ġodda li se jitnedew aktar tard din is-sena u li se jagħtu impetu ġdid lill-ekonomija fil-fażi ta’ rkupru ta’ wara l-pandemija. Aktar minn hekk, ikkonsultajna ma’ entitajiet kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat b’rabta ma’ firxa wiesa ta’ proġetti, per eżempju f’oqsma bħall-enerġija li tiġġedded, trasport li jirrispetta l-ambjent u soluzzjonijiet ta’ ġestjoni tal-iskart. Dan huma oqsma li kemm il-Gvern nazzjonali kif ukoll l-Unjoni Ewropea qed jimbuttaw ‘il quddiem u li allura nittamaw li naraw isiru realtà fix-xhur li ġejjin”.

Read More

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report