Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

The Malta Development Bank is proud to announce the signing of strategic agreements with three leading banks to serve as intermediary partners for its two new flagship financing schemes.

Each of these banks brings a wealth of experience in supporting Maltese businesses and shares the MDB’s vision of driving economic growth and sustainability through targeted financing solutions.

By working together, the MDB and its intermediary partners will offer a comprehensive suite of benefits to SMEs, including lower interest rates, reduced collateral requirements and better credit terms.

These partnerships mark a significant milestone in MDB’s commitment to fostering the growth and development of SMEs in Malta. As part of these agreements, the MDB will collaborate closely with the banks to provide tailored financial products and services to businesses. By leveraging the banks’ extensive networks and expertise, the MDB aims to facilitate access to funding, promote innovation, and empower SMEs to thrive in today’s competitive business landscape.

These two schemes, the SME Guarantee Scheme and the Guaranteed Co-Lending Scheme, which together carry a portfolio of up to €180 million in new loans, seek to encourage entrepreneurs to invest in projects that contribute to growth in a variety of traditional and innovative economic sectors.

Access to these schemes is now available through these intermediary banks. The SME Guarantee Scheme supports investments of up to €750,000 while the Guaranteed Co-Lending Scheme can address the financing needs of larger projects up to €10 million.In line with national and European-wide priorities, the Schemes also serve as a tool to mobilise private investment through risk mitigation and will support firms in undertaking the climate  and digital transitions required to meet existing challenges and prepare themselves for further growth.

MDB Chairman Prof. Josef Bonnici said: “This agreement is a major breakthrough for business operators and a key milestone for the MDB since it is the first intermediation agreement with the local banking industry, besides the Covid-19 Guarantee Scheme, which sees three major banks on the Maltese islands joining forces with us to offer businesses with simplified and cheaper access to finance, allowing firms to address the current challenges and implement the necessary transformation to keep growing in the years ahead”. MDB CEO Paul V Azzopardi expressed enthusiasm and confidence in the combined expertise and resources these banks bring to the table. “We are thrilled to join forces with BOV, HSBC and APS to drive the growth and prosperity of SMEs via new investment in traditional sectors of the economy as well as the new sectors of climate improvement, digitalisation, and sustainable economic activity. By leveraging our collective strengths and market presence, we will provide SMEs with the necessary financial support to realize their ambitions and contribute to economic development.”


Il-Bank Malti għall-Iżvilupp jsaħħaħ l-appoġġ għall-SMEs bi ftehim mal-BOV, HSBC u APS

Il-Bank Malti għall-Iżvilupp iħabbar li laħaq ftehim strateġiku ma’ tliet banek ewlenin biex iservu ta’ msieħba intermedjarji għaż-żewġ skemi ewlenin ta’ finanzjament tiegħu.

Dawn it-tliet banek joffru esperjenza vasta fl-appoġġ lin-negozju Malti u jaqsmu mal-MDB il-viżjoni li jkun xprunat tkabbir ekonomiku u sostenibbiltà permezz ta’ soluzzjonijiet ta’ finanzjament immirati.

B’ħidma flimkien, l-MDB u l-imsieħba intermedjarji se joffru firxa wiesa’ u komprensiva ta’ benefiċċji lill-SMEs, inkluż rati tal-imgħax aktar baxxi, rekwiżiti anqas onerużi b’rabta ma’ garanziji u termini aħjar ta’ kreditu.

Dawn is-sħubiji jirrappreżentaw mument importanti ħafna fl-impenn tal-MDB li jagħti appoġġ lill-SMEs f’Malta biex dawn jikbru u jiżviluppaw. Bħala parti minn dawn il-ftehimiet, l-MDB se jaħdem fil-qrib mal-banek biex jipprovdu prodotti u servizzi ta’ finanzjament mmirati lin-negozju. Bl-użu tan-netwerks u għarfien estensiv tal-banek, l-MDB għandu l-għan li jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament, jippromwovi l-innovazzjoni u jagħti s-saħħa lill-SMEs biex jiksbu suċċess fil-pajsaġġ kummerċjali mill-aktar kompetittiv tal-lum.

Dawn iż-żewġ skemi, l-SME Guarantee Scheme u l-Guaranteed Co-Lending Scheme, li flimkien joffru portafoll li jlaħħaq sa €180 miljun f’self ġdid, ifittex li jinkoraġġixxi l-imprendituri biex jinvestu fi proġetti li jikkrontribwixxu lejn it-tkabbir f’setturi tradizzjonali u innovattivi differenti.

L-aċċess għal dawn l-iskemi issa huwa disponibbli permezz ta’ dawn il-banek intermedjarji. L-SME Guarantee Scheme tappoġġja investimenti sa €750,000 filwaqt li l-Guaranteed Co-Lending Scheme tista’ tindirizza l-finanzjament ta’ proġetti akbar li jistgħu jlaħħqu sa €10 miljun. B’konformità ma’ prioritajiet lokali u Ewropej, l-Iskemi jservu wkoll ta’ għodda biex jimmobilizzaw investiment privat permezz ta’ tnaqqis tar-riskji u se jappoġġjaw lill-kumpaniji li jinvestu fit-tranżizzjonijiet ambjentali u diġitali li huma meħtieġa biex jindirizzaw l-isfidi eżistenti u jħejju lilhom infushom għal tkabbir ulterjuri.

Iċ-Chairman tal-MDB Prof Josef Bonnici qal: “Dan il-ftehim jirrappreżenta kisba importanti ħafna għall-operaturi kummerċjali u mument fundamentali għall-MDB peress li huwa l-ewwel ftehim ta’ intermedjazzjoni mal-industrija bankarja lokali, barra l-Covid-19 Guarantee Scheme, li permezz tiegħu tliet banek fil-Gżejjer Maltin qed jingħaqdu magħna biex joffru lin-negozju b’aċċess għal finanzi aktar faċli u inqas oneruż, li jippermetti lil dawn il-kumpaniji biex jimplimentaw it-trasformazzjoni meħtieġa u jkomplu jikbru fis-snin li ġejjin”. Il-Kap Eżekuttiv tal-MDB Paul V Azzopardi esprima entużjażmu u kunfidenza għall-għarfien u riżorsi konġunti li joffru dawn il-banek. “Ninsabu ferm kuntenti li qed nissieħbu mal-BOV, HSBC u APS biex nixprunaw it-tkabbir u l-prosperità tal-SMEs permezz ta’ investiment ġdid fis-setturi tradizzjonali tal-ekonomija kif ukoll fis-setturi ġodda bħat-titjib tal-klima, id-diġitalizzazzjoni u l-attività ekonomika sostenibbli. Flimkien se nkunu qed nipprovdu lill-SMEs bl-appoġġ finanzjarju meħtieġ biex dawn iwettqu l-ambizzjonijiet tagħhom u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku.”

27 ta’ Ġunju 2023

Read More

10 July 2024

APS Bank and Malta Development Bank strengthen collaboration

12 June 2024

InvestEU: EIF – Malta Development Bank agreement to mobilise around €44 million in investments in sustainable and creative projects

06 June 2024

Meeting with the Malta Development Association

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report