The Malta Development Bank publishes its first Annual Report

The Malta Development Bank (MDB) has just released its first Annual Report which was tabled in Parliament on 17 April 2019 in line with the requirements of Article 33 of the Malta Development Bank Act, 2017 (Cap 574).

The Report reviews the Bank’s role, its business model and its activities since commencement of operations on 11 December 2017 till the end of 2018. It also includes detailed financial statements for the period ending 31 December 2018.

In his opening statement, the Chairman remarks that the establishment of the MDB introduces a new form of financial intermediation that promotes investment at the enterprise and infrastructural levels by targeting credit market gaps. The role of the MDB is to complement the commercial banks in stimulating investment where the banks are unwilling to accommodate the credit demand on their own. This demonstrates the complementarity between promotional and commercial banking, thus highlighting the MDB’s role to “crowd in” additional investment by the private and public sectors.

The Chairman’s statement is followed by a review of the background which led to the establishment of the MDB. This is followed by a description of the Bank’s business model and an overview of the Bank’s operations during the year. As for the business model, the MDB’s financing operations will be targeted at the two broad categories where credit market gaps are most prevalent, namely SMEs and infrastructure.

In the SME segment, the absence of a borrowing history and insufficient collateral are the two main sources of market failure. The MDB’s support to SME financing will take the form of indirect facilities mainly through loan guarantee schemes. In this respect, the MDB signed its first Risk Sharing Agreement in October 2018 with one of the local major credit institutions and the Family Business Office, designed to enhance access to credit in respect of family business transfers within the family. Under this Scheme, the MDB will provide a guarantee of 80% on each facility, capped at 50% of the portfolio of loans extended by the commercial bank. This should generate new loans for such family business transfers of €10 million over 3 years. Moreover, the MDB was engaged in negotiations with the banks in respect of the prospective launching of new SME loan guarantee schemes, whereby the MDB will provide a guarantee of 80% on each facility, capped at 25% of the portfolio of loans extended by the commercial banks. These should generate portfolios of around €100 million in new loans for SME investments over a period of 3 years.

In the area of infrastructure financing, the long repayment period required to make such projects bankable and the large size of such projects represent the main forms of market failure. The MDB’s facilities to address this investment gap can take the form of direct lending and co-financing with the commercial banks to stimulate more funding of infrastructural projects by public and private sector entities. The focus will be on projects with a strong social dimension – especially those related to education, health, elderly care, and affordable housing – as well as those that contribute to the green economy, including renewable energy and energy efficiency, sustainable transport and water resources, as well as other environment-friendly initiatives. Projects that enhance Malta’s competitiveness rank also highly within the MDB’s priorities.

Finally, the Annual Report is accompanied by a chapter relating to Risk and Capital Management followed by the audited financial statements of the MDB for its first year of operation.

The MDB’s Annual Report for 2018 is available here.


Il- Bank Malti ta’ Żvilupp jippubblika l-ewwel Rapport Annwali tiegħu

Il-Bank Malti ta’Żvilupp (MDB) ħareġ l-ewwel Rapport Annwali tiegħu li ġie mressaq fil-Parlament fl-17 ta’April 2019 b’konformità mal-Artiklu 33 ta’ l-Att tal-2017 dwar il-Bank Malti ta’ Żvilupp (Kap 574).

Ir-Rapport jagħti rendikont tal-irwol tal-Bank, il-‘business model’, u l-attivitajiet tal-Bank minn mindu beda jopera fil-11 ta’ Diċembru 2017 sal-aħħar tas-sena 2018. Ir-Rapport jinkludi ukoll id-dikjarazzjonijiet finanzjarji għall-perjodu sa 31 ta’ Diċembru 2018.

Fl-istqarrija tiegħu, iċ-Ċermen irrimarka li l-MDB jintroduċi forma ġdida ta’ intermedjazzjoni finanzjarja li tippromovi investiment fuq livell intraprenditorjali u fl-infrastruttura billi jindirizza nuqqasijiet fis-suq tal-kreditu. Ir-rwol tal-Bank hu li jikkumplimenta il-banek kummerċjali biex jixpruna l-investiment fejn il-banek mhumiex lesti li jakkomodaw domanda għal-kreditu weħidhom. Dan juri il- komplementarjetà li tezisti bejn bank promozzjonali u bank kummerċjali u jenfasiżża ir-rwol tal-MDB li jattira aktar investiment mis-settur privat u pubbliku.

Wara l-istqarrija taċ-Ċermen, ir-Rapport jagħti l-isfond ta’ x’wassal biex l-MDB jiġi stabbilit. Isegwi dan huwa kapitolu dwar il-mudell kif jopera l-Bank, rendikont tal-attivitajiet tal-Bank matul l-2018. Rigward il-‘business model’, il-faċilitajiet finanzjarji tal-MDB jindirizzaw żewġ kategoriji fejn in-nuqqasijiet fis-swieq tal-kreditu huma l-aktar prevalenti, jiġifieri intraprizi ta’ daqs żgħir u medju (SMEs) u l-infrastruttura.

Fil-qasam tal-SMEs, in-nuqqas ta’ esperjenza fil-kreditu u ta’ garanziji kollaterali hija r-raguni principali ta’ ‘market failure’, iġifieri meta is-suq ma jaħdimx b’mod effiċjenti. L-għan tal-MDB huwa li jippromovi il-finanzjament tal-SMEs permezz ta’ skemi ta’ garanzija fuq self mill-banek lil dawn l-intraprizi. F’dan ir-rigward, il-MDB iffirma l-ewwel ‘Risk Sharing Agreement’ f’Ottubru 2018 ma’ bank kummerċjali prinċipali u l- Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja bl-oġġettiv li jtejjeb l-aċċess għal-kreditu fir-rigward ta’ trasferiment tan-negozju bejn membri tal-familja. Permezz ta’din l-iskema, l-MDB jiggarantixxi 80% ta’ kull self provdut mil-bank kummerċjali sa massimu ta’ nofs il-portafoll ta’ self illi ‘l-bank qed jalloka għal dan il-għan. Dan għandu jiġġenera €10 miljuni f’self ġdid fuq medda ta’ tliet snin. L-MDB wettaq ukoll proċess ta’ kosultazzjoni u negozjati mal-banek sabiex jiġu mnedija skemi ġodda ta’ self garantit lil SMEs fejn l-MDB jiggarantixxi 80% ta’ kull faċilita’ sa massimu ta’ 25% fuq il-portafoll ta’ self mil-banek kummerċjali. Dawn l-iskemi għandhom jiġġeneraw €100 miljun f’self ġdid lill-SMEs fuq medda ta’ tliet snin.

Fil-qasam tal-infrastruttura, il-medda itwal ta’ żmien meħtieg biex jitħallas lura is-self sabiex jagħmel il-proġett vijabbli kif ukoll id-daqs kbir ta’ dawn il-proġetti huma iż-żewġ raġunijiet prinċipali ta’ nuqqasijiet fis-suq. Sabiex jindirizza dan in-nuqqas, il-MDB lest li joffri faċilitajiet ta’ self dirett jew kofinanzjament mal-banek kummerċjali biex jistimula aktar kreditu għall-proġetti infrastrutturali kemm minn entitajiet pubbliċi kif ukoll dawk privati. Il-Bank jiffoka fuq proġetti b’dimensjoni soċjali – partikolarment dawk fil-qasam tal-edukazzjoni, saħħa, kura tal-anzjani, u akkomodazzjoni affordabbli – kif ukoll f’oqsma ta’ l-ekonomija ekoloġika bħall-enerġija rinnovabbli u effiċjenza tal-enerġija, trasport sostenibbli u riżorsi tal-ilma kif ukoll f’inizzjattivi oħra favur l-ambjent. Il-Bank jagħti ukoll priorita’ lil dawk il-proġetti li jtejbu il-kompetittivita’ ta’ Malta.

Finalment, ir-Rapport Annwali jinkludi kapitolu fuq l-immanigjar tar-riskju u l-kapital kif ukoll id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-MDB għall-ewwel sena tal-operat.

Ir-Rapport Annwali tal-MDB għall-2018 huwa disponibbli hawn.

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing