Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

  • The operation will promote sustainable mobility, renewable energy production, energy efficiency, and recycling. 
  • Complementary agreement signed through which the EIB will provide MDB with advisory services to identify and implement eligible green projects.

The European Investment Bank (EIB) and Malta Development Bank (MDB) are joining forces to boost the green transition of small and medium-sized companies and public sector entities. To this end, the EIB will provide MDB with a €30 million loan to finance much-needed small-scale green investments on favourable conditions.

Thanks to this new agreement, MDB will provide access to credit to small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and local authorities willing to invest in projects that contribute to the fight against adverse climate change. MDB will pass on the EIB’s favourable financing conditions and a longer repayment period to final beneficiaries, enabling entities that plan to invest in sustainable projects to make major financial savings. Through this agreement, the EIB will be leveraging on MDB’s market positioning, local outreach, and ability to channel funds in Malta.

Investments eligible under this programme include a wide range of green initiatives such as electric vehicle charging infrastructure, solar photovoltaic installations, energy efficiency in both public and private buildings, as well as waste recycling projects.

Moreover, in addition to the €30 million financing, a separate agreement between the two institutions will enable MDB to benefit from the EIB’s advisory services to expand its environmental sustainability capacity and financing. The EU bank’s advisory services — developed under the Green Gateway programme launched by the EIB and the European Commission — will help MDB build capacity in sourcing and assessing the eligibility of green projects while supporting them in reporting to the EIB.  

This partnership will not only have a positive environmental impact but will also support employment in Malta by financing small-scale private and public investments throughout the country.

EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti said: “This agreement underscores the EIB’s commitment to fostering sustainable economic growth and environmental responsibility in Malta. The advisory services provided under the Green Gateway will be crucial to support MDB’s commitment to boosting the green transition of SMEs, local authorities and communities across the country, enhancing climate action and economic development.”

MDB Chairman Prof Josef Bonnici stated: “As Malta’s only promotional bank, MDB is committed to continue helping the local economy to grow sustainably. Thanks to MDB’s collaboration with the EIB, MDB will be in a better position to roll out schemes and support businesses and public sector entities to contribute towards Malta’s climate-related targets.”

Background information

European Investment Bank (EIB)

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It provides long-term financing for sound investments that contribute to EU policy. The Bank finances projects in four priority areas: infrastructure, innovation, climate and environment, and small and medium-sized enterprises (SMEs).

Green Gateway 

Financed with InvestEU Advisory Hub funds, the Green Gateway advisory programme was created by the EIB together with the European Commission to enable European financial institutions to invest in green projects. The Green Gateway’s advisory services aim to strengthen the skills, procedures and operational tools of EIB financial intermediaries to promote the planning, selection and financing of initiatives with positive environmental impact. The Green Gateway also offers an online portal full of guidelines, case studies and useful information on green investment. The portal provides access to the Green Eligibility Checker, a tool making it possible to assess the eligibility and climate impact of green economy investment projects in various sectors.


Malta: €30 miljun mill-BEI għall-MDB biex titħaffef it-transizzjoni ekoloġika

  • Dan il-ftehim se jippromwovi l-mobilità sostenibbli, il-produzzjoni tal-enerġija li tiġġedded, l-effiċjenza fl-enerġija u r-riċiklaġġ
  • Iffirmat ukoll ftehim li permezz tiegħu l-BEI se jipprovdi lill-MDB servizzi ta’ konsulenza biex jiġu identifikati u implimentati proġetti ekoloġiċi u sostenibbli

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank Malti għall-Iżvilupp (MDB) qed jissieħbu biex jagħtu spinta lit-transizzjoni ekoloġika tal-kumpaniji żgħar u medji u tal-entitajiet tas-settur pubbliku. Għal dan l-għan, il-BEI se jipprovdi lill-MDB b’self ta’ €30 miljun biex jiffinanzja investimenti ekoloġiċi żgħar iżda meħtieġa, b’kundizzjonijiet favorevoli.

Permezz ta’ dan il-ftehim ġdid, l-MDB se jipprovdi aċċess għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), mid-caps u awtoritajiet lokali li jridu jinvestu fi proġetti li jagħtu kontribut għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. L-MDB se jgħaddi l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli tal-BEI lill-benefiċjarji finali, biex l-entitajiet li jippjanaw li jinvestu fi proġetti sostenibbli jiffrankaw spejjeż sostanzjali u jkunu jistgħu jissellfu iktar fit-tul. Permezz ta’ dan il-ftehim, il-BEI se jkun qed jagħmel użu mill-pożizzjoni fis-suq u l-kuntatti lokali tal-MDB mal-banek kummercjali f’Malta.

L-investimenti eliġibbli taħt dan il-programm jinkludu firxa wiesa’ ta’ inizjattivi ekoloġiċi fosthom infrastruttura għall-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi, installazzjonijiet fotovoltajiċi solari, effiċjenza fl-enerġija f’bini pubbliku u privat, kif ukoll proġetti ta’ riċiklaġġ tal-iskart.

Aktar minn hekk, barra mill-finanzjament ta’ €30 miljun, ftehim separat bejn iż-żewġ istituzzjonijiet se jippermetti lill-MDB biex jibbenefika mis-servizzi ta’ konsulenza tal-BEI biex jespandi l-kapaċità u l-finanzjament tiegħu fil-qasam tas-sostenibbiltà ambjentali. Is-servizzi ta’ konsulenza tal-bank tal-UE – żviluppati taħt il-programm Green Gateway imniedi mill-BEI u l-Kummissjoni Ewropea se jgħinu lill-MDB biex jibni l-kapaċità tiegħu biex jidentifika u jevalwa l-eliġibilità ta’ proġetti ekoloġiċi filwaqt li jappoġġjahom fir-rappurtaġġ lill-BEI.

Din is-sħubija mhux biss se jkollha impatt ambjentali pożittiv iżda se tappoġġja wkoll l-impjiegi f’Malta permezz tal-finanzjament ta’ investimenti privati u pubbliċi fuq skala iżgħar madwar il-pajjiż.

Il-Viċi-President tal-BEI Gelsomina Vigliotti qalet: “Dan il-ftehim jirrifletti l-impenn tal-BEI li jixpruna tkabbir ekonomiku sostenibbli u responsabbiltà ambjentali f’Malta. Is-servizzi ta’ konsulenza provduti taħt il-Green Gateway se jkunu kruċjali għall-impenn tal-MDB biex isaħħaħ it-transizzjoni ekoloġika tal-SMEs, l-awtoritajiet lokali u l-komunitajiet lokali madwar il-pajjiż, u biex tkompli tissaħħaħ l-azzjoni favur il-klima kif ukoll l-iżvilupp ekonomiku”.

Iċ-Chairman tal-MDB Prof Josef Bonnici qal: “Bħala l-uniku bank promozzjonali f’Malta, l-MDB hu impenjat biex ikompli jgħin lill-ekonomija lokali tikber b’mod sostenibbli. Grazzi għall-kollaborazzjoni tal-MDB mal-BEI, l-MDB se jkun f’pożizzjoni aħjar biex iniedi skemi u jappoġġja lin-negozju u lill-entitajiet tas-settur pubbliku biex jagħti kontribut għall-miri ta’ Malta marbuta mal-klima”.

Informazzjoni ta’ Sfond

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) huwa l-istituzzjoni ta’ self fit-tul tal-Unjoni Ewropea, proprjetà tal-Istati Membri. Dan jipprovdi finanzjament fit-tul għal investimenti sodi li jagħtu kontribut għall-politika tal-UE. Il-Bank jiffinanzja proġetti f’erba’ oqsma ta’ priorità: infrastruttura, innovazzjoni, klima u ambjent, u intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

Green Gateway 

Iffinanzjat mill-fondi tal-InvestEU Advisory Hub, il-programm ta’ konsulenza Green Gateway inħoloq mill-BEI flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex l-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej ikunu jistgħu jinvestu fi proġetti ekoloġiċi. Is-servizzi ta’ konsulenza ta’ Green Gateway għandhom l-għan li jsaħħu l-ħiliet, il-proċeduri u l-għodda operattivi tal-intermedjarji finanzjarji tal-BEI biex issir promozzjoni tal-ippjanar, l-għażla u finanzjament tal-inizjattivi b’impatt ambjentali pożittiv. Il-Green Gateway toffri wkoll portal elettroniku mimli linji gwida, studji ta’ każijiet u informazzjoni utli dwar investiment ekoloġiku. Il-portal jipprovdi aċċess għal Green Eligibility Checker, għodda li tippermetti l-assessjar tal-eliġibilità u l-impatt fuq il-klima ta’ proġetti ta’ investiment fl-ekonomija l-ħadra f’setturi differenti.

Read More

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report