MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

​Malta Development Bank provides lifeline to 251 businesses safeguarding more than 15,000 jobs through Covid-19 Guarantee Scheme​

By the end of June, more than 250 businesses and the livelihoods of more than 15,000 employees and their families were provided with a crucial lifeline of €200 million in additional liquidity from local banks backed by the Malta Development Bank COVID-19 Guarantee Scheme.

The MDB Guarantee Scheme covers 90% of each working capital loan to businesses whose cashflow has been impacted by the COVID-19 outbreak. It is therefore providing the necessary backing so that commercial banks can provide otherwise-unavailable working capital loans with reduced collateral requirements, highly subsidised ​​interest rates on loans, as well as a moratorium on repayment of both capital and interest.

The MDB scheme, through these efforts, allowed these businesses, regardless of their size and their economic sector, to obtain the necessary liquidity to cover salaries, rental payments, utility bills and other payments of an immediate nature.

At the height of the coronavirus pandemic, Government allocated a guarantee fund of €350 million to MDB to develop, administer and implement the scheme through the intermediation of the local commercial banks. Nine local commercial banks have been accredited to intermediate this scheme which has the potential to generate an overall loan portfolio of almost €789 million.​

The MDB Covid-19 Guarantee scheme is one of the major pillars in the overall economic recovery package enacted by Government. The European Commission praised the package as a significant contributor which will allow the Maltese economy to soften the blow in 2020 and recover strongly by 2021.

The Chairman of the Board of Directors of the Malta Development Bank, Prof Josef Bonnici commented: “Despite Malta’s success in dealing with the health aspect of the coronavirus, the impact of the pandemic on our businesses was inevitable. Through the guarantee schemes managed by the MDB, we have ensured that business owners are supported in their efforts to be resilient through these challenging times while most importantly safeguarding the jobs these companies support. At the same time, we are also making it easier for the banks to continue providing new loans which will be crucial in supporting the economy not only to survive but to regenerate itself and deliver growth in the months ahead”.


Il-Bank Malti ta’ Żvilupp jipprovdi għajnuna vitali lil 251 negozju u jipproteġi aktar minn 15,000 impjieg permezz tal-Iskema ta’ Garanziji tal-Covid-19

Aktar minn 250 negozju u l-għajxien ta’ aktar minn 15,000 impjegat u l-familji tagħhom kienu mħarsa grazzi għall-Iskema ta’ Garanziji tal-Covid-19 imħaddma mill-Bank Malti ta’ Żvilupp (MDB). Din l-iskema ppermettiet li aktar minn €200 miljun f’likwidità jgħaddu għand dawn in-negozji Maltin u Għawdxin.

L-MDB qed jipprovdi l-appoġġ neċessarju biex banek kummerċjali jkunu jistgħu jipprovdu self fuq working capital lis-sidien ta’ negozji, jitolbuhom inqas garanziji, joffrulhom rati tal-imgħax mill-aktar sussidjati u jipprovdu moratorju fuq il-ħlas lura ta’ kapital u imgħax.

L-MDB, permezz ta’ din l-iskema, qed jippermetti li dawn in-negozji, irrispettivament mid-daqs tagħhom u s-settur ekonomiku li joperaw fih, ikollhom aċċess għal-likwidità neċessarja biex iħallsu s-salarji, kirjiet, kontijiet tad-dawl u pagamenti oħra ta’ natura immedjata.

Fl-eqqel tal-pandemija tal-coronavirus, il-Gvern alloka fond ta’ garanzija ta’ €350 miljun lill-MDB biex dan jiżviluppa, jamministra u jimplimenta l-iskema permezz tal-intermedjazzjoni tal-banek kummerċjali lokali. Disa’ banek liċenzjati lokalment qed jipparteċipaw bħala intermedjarji f’din l-iskema.

L-Iskema ta’ Garanzija tal-Covid-19 hija pilastru importanti fil-pakkett ta’ rkupru ekonomiku għal pajjiżna u li l-Kummissjoni Ewropea faħħret dan il-pakkett bħala kontributur importanti li għandu jippermetti li jitnaqqas l-impatt ekonomiku fuq Malta tul din is-sena u biex pajjiżna jkun jista’ jirkupra b’mod b’saħħtu mal-2021.

Iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Malti ta’ Żvilupp, il-Professur Josef Bonnici kkummenta: “Minkejja s-suċċess ta’ pajjiżna fil-mod ta’ kif ikkontrolla din l-imxija tal-coronavirus, l-impatt fuq in-negozji tagħna kien inevitabbli. Permezz ta’ dawn l-iskemi mmexxija mill-MDB, żgurajna li s-sidien ta’ negozju jkunu megħjuna fl-isforzi tagħhom biex jgħaddu minn dawn iż-żminijiet diffiċli, jerġgħu jiġu fuq saqajhom u nipproteġu magħhom l-impjiegi li huma jipprovdu. Fl-istess ħin, qed nagħmluha aktar faċli biex il-banek ikunu jistgħu jipprovdu self ġdid li se jkun kruċjali biex l-ekonomija tirriġenera lilha nfisha u twassal għal tkabbir ġdid fix-xhur li ġejjin.”​

Read More

12 June 2024

InvestEU: EIF – Malta Development Bank agreement to mobilise around €44 million in investments in sustainable and creative projects

06 June 2024

Meeting with the Malta Developers’ Association

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report