Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

The Malta Development has launched its newly designed website, accessible on www.mdb.org.mt. The revamped website offers a comprehensive platform highlighting the bank’s various financial instruments and initiatives, catering to a wide array of beneficiaries including large and small enterprises, self-employed and students.
The website serves as an interactive hub, presenting a range of initiatives aimed at fostering economic growth, supporting innovation, digitalisation and environmental sustainability. With an emphasis on user-friendliness and accessibility, visitors can easily navigate through the bank’s offerings, gaining insights into how they can benefit from the available opportunities.
“The launch of the new website marks a significant step forward in our commitment to facilitating the growth and development of diverse segments within our community,” CEO Paul V Azzopardi said. He added that “From established businesses to aspiring entrepreneurs and students, our schemes are designed to bridge market needs, particularly when traditional credit institutions are unable to carry the risk of financing on their own. This is particularly the case for investment in new and innovative economic niches which, at the same time, are fundamental for Malta’s renewed growth.”
The platform not only showcases the latest developments and information but also acts as a valuable resource centre, guiding users through the application processes and eligibility criteria for each scheme.
Businesses in diverse economic sectors can stand to benefit from these opportunities. In less than six years of its existence, the MDB has supported more than 700 businesses which employ some 40,000 persons, and more than 470 students, by facilitating over €600 million in favourable financing.
For more information about the Malta Development Bank and its schemes, please visit www.mdb.org.mt.


Il-Bank Malti għall-Iżvilupp iniedi sit ġdid bl-iskemi u l-opportunitajiet

Il-Bank Malti għall-Iżvilupp nieda websajt ġdida, aċċessibbli fuq www.mdb.org.mt. Il-websajt il-ġdida toffri pjattaforma wiesa’ ta’ informazzjoni li tiġbor fiha l-istrumenti u inizjattivi differenti tal-Bank, li minnhom jistgħu jgawdu firxa vasta ta’ benefiċjarji, fosthom kumpaniji kbar, kumpaniji żgħar u medji, min jaħdem għal rasu u studenti.
Il-websajt isservi ta’ hub interattiv b’ġabra ta’ inizjattivi li għandhom l-għan li jixprunaw it-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u s-sostenibbiltà ambjentali. Is-sit huwa wieħed faċli biex jintuża u min iżuru jista’ jiskopri l-opportunitajiet li joffri l-MDB u kif jista’ jgawdi minnhom.
“It-tnedija ta’ websajt ġdida hija pass importanti ieħor fl-impenn tagħna biex niffaċilitaw it-tkabbir u l-iżvilupp fl-oqsma differenti tal-ekonomija”, spjega l-Kap Eżekuttiv tal-MDB Paul V Azzopardi. Huwa żied jgħid li “minn kumpaniji stabbiliti għal imprendituri żgħar u studenti, l-iskemi tagħna huma mfassla b’tali mod li jimlew il-vojt li jista’ jkun jeżisti fis-swieq, speċjalment f’dawk il-każijiet fejn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu tradizzjonali ma jkunux f’pożizzjoni li jġorru r-riskju ta’ finanzjament waħidhom. Dan hu l-każ b’mod partikolari f’investiment f’niċeċ ekonomiċi ġodda u innovattivi, li fl-istess waqt, huma kruċjali għat-tkabbir ekonomiku ta’ pajjiżna”.
Il-websajt tagħti informazzjoni wkoll dwar l-aħħar żviluppi marbuta mal-Bank u tiggwida lill-utenti fil-proċess ta’ applikazzjoni u eliġibbiltà ta’ kull skema.
Kull tip ta’ negozju f’kull settur ekonomiku jista’ jgawdi mill-iskemi tal-MDB. F’inqas minn sitt snin ta’ eżistenza, l-MDB appoġġja aktar minn 700 negozju li jħaddmu mal-40,000 persuna u aktar minn 470 student, permezz ta’ aktar minn €600 miljun f’finanzjament favorevoli.
Għal aktar informazzjoni dwar il-Bank Malti għall-Iżvilupp u l-iskemi tiegħu, jekk jogħġbok żur www.mdb.org.mt

Read More

10 July 2024

APS Bank and Malta Development Bank strengthen collaboration

12 June 2024

InvestEU: EIF – Malta Development Bank agreement to mobilise around €44 million in investments in sustainable and creative projects

06 June 2024

Meeting with the Malta Development Association

07 May 2024

Good governance is a priority for the MDB and the NAO

29 April 2024

€623 million in cumulative financial support from the MDB

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

14 March 2024

The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report