The Malta Development Bank and the European Investment Bank Group are natural partners to facilitate the island’s economic transformation process

While welcoming the European Investment Bank Group (EIB) Vice President Gelsomina Vigliotti at the Malta Development Bank’s Offices in Floriana, Bank Chairperson Leo Brincat described the MDB and the EIB as natural partners to facilitate the country’s economic transformation process and deploy the respective institutions’ full potential.

While the MDB is the national development bank on the islands, the EIB is the world’s largest international public bank.  

Mr Brincat said that this was underlined by the fact that both institutions were committed to the same core policy priorities based on fully supporting the twin green and digital transitions. This should help speed up the adjustment needed to tackle the new reality in a manner that will enhance Malta’s competitiveness while further crowding in the private sector.

This was even more so given the institutions’ joint commitment to close the investment gaps in the innovation, new technologies and clean energy sectors while scaling up support for SMEs and reinforcing efforts in the social infrastructure areas.

Ms. Vigliotti underscored the pivotal role of the MDB as a strategic partner of the EIB in driving economic growth and climate action in Malta. She reiterated that this key collaboration is highlighted by the agreement finalised last November, aimed at unlocking additional resources for local entities across both the private and public sectors. These funds will be directed towards initiatives focused on promoting sustainable mobility, renewable energy production, energy efficiency enhancements, and recycling projects.

Both parties are firmly committed to fostering entrepreneurship and driving socio-economic development through environmentally conscious investments, in alignment with their respective institutional missions.


Il-Malta Development Bank u l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment huma msieħba naturali biex jiffaċilitaw il-proċess ta’ trasformazzjoni ekonomika tal-pajjiż

Filwaqt li laqa’ lill-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) Gelsomina Vigliotti fl-uffiċċji tal-Bank Malti għall-Iżvilupp fil-Floriana, iċ-Chairperson tal-Bank Leo Brincat iddeskriva lill-MDB u lill-Grupp tal-BEI bħala msieħba naturali biex jiffaċilitaw il-proċess ta’ trasformazzjoni ekonomika tal-pajjiż u jagħmlu l-aqwa użu mill-potenzjal sħiħ tal-istituzzjonijiet rispettivi.

Filwaqt li l-MDB huwa l-bank għall-iżvilupp nazzjonali f’Malta, il-BEI huwa l-akbar bank internazzjonali pubbliku.

Is-Sur Brincat saħaq fuq il-fatt li ż-żewġ istituzzjonijiet jinsabu impenjati favur l-istess prioritajiet ewlenin fil-politika rispettiva tagħhom, li hija bbażata fuq appoġġ sħiħ għat-transizzjoni doppja, jiġifieri dik ambjentali u dik diġitali. Dan għandu jgħin biex jitħaffef l-aġġustament meħtieġ biex tkun indirizzata din ir-realtà ġdida b’mod li jsaħħaħ il-kompetittività ta’ Malta b’involviment akbar tas-settur privat.

Dan hu aktar u aktar il-każ b’konsiderazzjoni tal-impenn komuni ta’ dawn l-istituzzjonijiet biex jintlaħaq il-livell t’investiment neċessarju għat-transizzjoni doppja, investiment li jkun indirizzat lejn is-setturi tal-innovazzjoni, teknoloġiji ġodda u setturi tal-enerġija, filwaqt li jespandu l-appoġġ lill-SMEs u jsaħħu l-isforzi fl-oqsma tal-infrastruttura soċjali.

Min-naħa tagħha, is-Sinj. Vigliotti tkellmet dwar ir-rwol ċentrali tal-Bank Malti għall-Iżvilupp bħala msieħeb strateġiku tal-BEI bex jixpruna t-tkabbir ekonomiku u l-azzjoni favur il-klima f’Malta. Hi fakkret kif din il-kollaborazzjoni importanti wasslet għal ftehim finalizzat f’Novembru li għadda, u li għandu l-għan li jagħti aċċess għal riżorsi addizzjonali għal entitajiet lokali kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Dawn il-fondi se jkunu mmirati għal inizjattivi mmirati fil-promozzjoni tal-mobilità sostenibbli, il-produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded, l-effiċjenza fl-enerġija u proġetti ta’ riċiklaġġ.

Iż-żewġ naħat huma impenjati bis-sħiħ biex isaħħu l-kultura tal-intraprenditorjat u jixprunaw l-iżvilupp soċjo-ekonomiku permezz ta’ investimenti li huma konxji mill-impatt ambjentali, u f’konformità mal-oġġettivi ewlenin rispettivi tagħhom.

Read More

16 April 2024

MDB committed to forge stronger ties with the two leading trade related chambers

08 April 2024

MDB hosts Shadow Minister for Finance Graham Bencini

05 March 2024

MDB puts strategic partnership with business associations and trade unions to the fore

27 February 2024

MDB brings together key stakeholders from the commercial banking sector to foster a strategic dialogue and step up collaboration 

03 February 2024

Malta Development Bank – European Court of Auditors Meeting: Upgrading of InvestEU status discussed

30 January 2024

MDB strengthens ability to finance green projects through EIB’s Green Gateway support

16 January 2024

MDB celebrates milestone as loans for further education exceed €20 million

27 December 2023

New Chairman and Directors appointed at the Malta Development Bank

14 November 2023

Malta: €30 million from the EIB to MDB to accelerate the green transition

04 September 2023

Malta Development Bank unveils new website showcasing schemes and opportunities

27 June 2023

Malta Development Bank strengthens support to SMEs with signing of agreements with BOV, HSBC and APS

03 May 2023

MDB plays crucial role in facilitating access to finance and unlocking businesses investment​

08 February 2023

FSMA+: 430 students continue their studies through €15m financing from MDB Schemes​

14 December 2022

Commission approves State aid to support MDB’s remit until December 2027

23 November 2022

Malta launches two favourable financing schemes to facilitate €180 investment in economy​

28 October 2022

Malta Development Bank hosts 30 promotional banks for the ELTI General Assembly 2022​

14 October 2022

Skema ġdida ‘Go-To-Market’ b’aktar minn €1.5M f’fondi kapitali biex jitwettqu proġetti tal-R&I​​

07 July 2022

MDB appoints new Chief Executive Officer​

14 June 2022

MDB launches €150 million emergency liquidity support to businesses in response to the Ukraine crisis​ ​

19 May 2022

MDB launches first support measure in response to the Ukraine crisis​

10 May 2022

MDB publishes its 2021 Annual Report​

30 April 2022

​MDB supporting SMEs through new schemes​

08 February 2022

Additional €15 million for students to further their studies​​

31 January 2022

MDB extends COVID-19 Guarantee Scheme until June 2022​​​

19 October 2021

MDB COVID-19 Guarantee Scheme extended until 31 December 2021​​

24 August 2021

MDB to launch a new EU funded scheme for students​

04 August 2021

MDB’s impact on the ground exceeds half a billion euro since inception​

26 May 2021

MDB’s COVID-19 Guarantee Scheme reaches 40,000 employees​

28 April 2021

The Malta Development Bank publishes its 2020 Annual Report

26 March 2021

MDB and MEA to collaborate further for the benefit of local businesses​​

04 December 2020

BOV Studies Plus+ Fund to increase to €8,250,000 with European Funds​​

23 September 2020

MDB reaches agreement with BOV for delivery of Small Loans Guarantee Scheme

09 August 2020

MDB Facilitates SME Access to Liquidity​

18 July 2020

MDB Provides Lifeline to over 250 Businesses​​

27 April 2020

The Malta Development Bank publishes its second Annual Report​​

22 April 2020

MDB appointed implementing body of COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme​

03 April 2020

MDB launched COVID-19 Guarantee Scheme

26 July 2019

MDB and KfW Group Establish Cooperation for SME Financing

18 April 2019

The Malta Development Bank publishes its first Annual Report